Obie poniższe formy pisowni (tj. hobbysta oraz hobbista) są poprawne, mają też identyczne znaczenie, stąd można stosować je wymiennie. Popularniejszą (i jednocześnie częściej występującą), a więc zalecaną formą tego słowa jest wersja hobbysta.

Poprawna pisownia

hobbysta

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy osobę, która wykazuje wyjątkowe zamiłowanie do jakiejś rzeczy lub czynności, kogoś, posiadającego jakieś hobby, szczególnie zainteresowanego czymś.
Wyraz hobbysta został utworzony od rzeczownika hobby, zapożyczonego z języka angielskiego. W każdej formie należy go zatem zapisywać przez podwójne b, gdyż właśnie tak pisany jest w języku rodzimym. Pisownia hobysta jest niedopuszczalna.

Poprawna pisownia

hobbista

Poprawna pisownia, znaczenie: językoznawcy przyzwalają na posługiwanie się wersja hobbista, która jest nieco bardziej zbliżona do wymowy tego wyrazu. Należy jednak pamiętać, że jest to forma mniej rozpowszechniona, w związku z czym rekomendujemy jednak stosowanie zapisu hobbysta.

Przykłady poprawnej pisowni

Urządzenie to w swojej kolekcji powinien mieć każdy hobbysta rybołówstwa.
W wywiadzie udzielonym telewizji, hobbysta z entuzjazmem wypowiadał się na temat swojego zbioru egzotycznych motyli.
Mój tata to prawdziwy hobbysta kolei polskiej – na półkach ma setki małych modeli pociągów.


Niepoprawna pisownia

hobysta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hobista

Niepoprawna pisownia