Niepoprawna pisownia

wartoby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

warto by

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz warto by używany jest do opisania działań, które z jakiegoś powodu należy i można zrobić. Są one postrzegane jako pozytywne, chętnie widziane przez ogół społeczeństwa albo ze względu na pewne normy.
Określenie warto by zawsze zapisuje się oddzielnie. Jest to wynikiem historycznego kształtowania się pisowni, w wyniku czego ustalono, że nieodmienne wyrazy, pełniące funkcję czasowników, do których należy warto, mają być zawsze zapisywane oddzielnie od przyrostka by.

Przykłady poprawnej pisowni

Warto by pójść już do domu, nie możemy się tak ociągać, bo trzeba nakarmić psa i kota.
Pomyślała, że warto by podciąć nieco włosy, aby lepiej się układały i były wygodniejsze na co dzień.
Warto by się bliżej zapoznać z tą sprawą, aby wziąć większy udział w działaniach całej grupy.