Poprawna pisownia

zdrowiejesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z drowiejesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrowjejesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrowiejerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrowiejeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdrofiejesz

Niepoprawna pisownia