Poprawna pisownia

obydwie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo obydwie należy zapisywać łącznie. Jest to liczebnik zbiorowy, powstały jako zrost językowy ze słów obie oraz one dwie. Tego typu zrosty należy zawsze zapisywać razem.
Obydwie oznacza, że dwie osoby płci żeńskiej występują razem jako wykonawcy danej czynności, pojawiają się w tym samym miejscu. Jest to liczebnik, dotyczący dwóch osób, które wymienione zostały już wcześniej, są znanym podmiotem.

Przykłady poprawnej pisowni

Obydwie chodziły do jednej klasy i na ten sam kurs angielskiego, ale nigdy się nie zaprzyjaźniły.
Nie wiedział, że obydwie pochodziły z tego samego miasta, dopóki mu o tym nie powiedziały.
Obydwie znalazły się w tym miejscu przez przypadek, ale nie były z tego zadowolone.


Niepoprawna pisownia

oby dwie

Niepoprawna pisownia