Niepoprawna pisownia

buj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bój

Poprawna pisownia, znaczenie: bój się występuje w liczbie pojedynczej i w drugiej osobie, jako formą czasownika zwrotnego, niedokonanego bać się. Wywodzi się od prasłowiańskiego określenia bojati sę. W trybie rozkazującym forma bój się używana jest, jako przestroga, ostrzeżenie, w celu wywołania poczucia lęku i strachu. Wyrazy pokrewne: bojaźliwie, bojaźń.
Bój, jako rzeczownik określa zbrojną walkę, gwałtowne starcie, potyczkę, zacięty spór lub rodzaj podejścia do sztangi w podnoszeniu ciężarów podczas rwania lub podrzutu. Wyrazy pokrewne: bójka, pobojowisko, bojówkowy. Etymologicznie pochodzi od prasłowiańskiego słowa bojь. W częściach mowy klasyfikowany jest, jako rzeczownik rodzaju męskoosobowego, w liczbie pojedynczej, która odpowiada na pytanie mianownika: kto? co?.
Słowo bój należy pisać przez ó, ponieważ jest to zgodne z zasadami ortografii, które określają taką pisownię w przypadku, gdy ó wymienia się w innej formie słowa na o, czyli bojowy, boję się.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas drugiej wojny światowej Polacy wraz ze swoimi sojusznikami stoczyli niejeden bój w walce o niepodległość i pokój w Europie.
Dziecko bój się Boga, jak ty się ubrałaś i umalowałaś, w tak krótkiej spódnicy i z wyzywającym makijażem nigdzie nie pójdziesz!
Biorąc pod uwagę charakter i cel działań zbrojnych bój można sklasyfikować, jako obronny lub zaczepny.