Niepoprawna pisownia

bezemnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

beze mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy, w tym przypadku z zaimkiem osobowym. W kolokacji tej występuje oboczna forma przyimka bez, tzn. beze, która w języku polskim pojawia się tylko i wyłącznie w tym połączeniu. Powyższe wyrażenie zawsze piszemy oddzielnie, zgodnie z regułą, która nakazuje rozłączny zapis wyrażeń przyimkowych. Należy pamiętać, że jest to jedyna poprawna forma zapisu tego zwrotu. Jakiekolwiek próby skracania czy modyfikacji go do wyrażenia bez mnie są oczywiście błędne.
Beze mnie to inaczej bez mojego udziału.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że poradzicie sobie ze sprzątaniem łazienki beze mnie.
Jeśli chcecie to idźcie do kina, ale beze mnie, jestem zbyt zmęczona.
Nie ma możliwości żebym zdążyła do niej na 16. Idźcie beze mnie.


Niepoprawna pisownia

besemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezmnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez mnie

Niepoprawna pisownia