Poprawna pisownia

hardy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hardy należy zawsze zapisywać przez h. Zostało ono zapożyczone do języka polskiego z czeskiego hrdy, które prawdopodobnie wyparło ustępujące wcześniej polskie określenie gardy. Zgodnie z zasadami polszczyzny, jako wyraz zapożyczony, musi być pisane przez h, co jest zgodne z czeskim oryginałem.
Hardy to przymiotnik, który opisuje osobę dumną, upartą, wyniosłą, nieposłuszną i arogancką. Zazwyczaj jest to ktoś, kto nie chce się podporządkować i z dumą oraz uporem prezentuje swoje odmienne zdanie lub zachowanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek to hardy chłopak, który nigdy nie chce słuchać nauczycieli, przez co ma wiele problemów.
Pański syn jest wyjątkowo hardy, proszę z nim porozmawiać, aby zmienił trochę swoje zachowanie.
Hardy uczeń zazwyczaj nie jest lubiany przez nauczycieli, gdyż nie dopasowuje się do reszty klasy.


Niepoprawna pisownia

chardy

Niepoprawna pisownia