Poprawna pisownia

rześko

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek rześko należy zawsze zapisywać przez -rz i . Słowo to pochodzi od staropolskiego słowa rzeski, zapisywanego jako rĕzk. Dlatego współcześnie zapisywane jest przez -rz. Z kolei używanie w tym wyrazie zostało uwarunkowane przez XIX-wieczne przekształcenie wyrazu rześć, które oznaczało truch, bądź rześki krok. Jest ono źródłosłowem współczesnego rześko, które oznacza: świeżo, chłodno, ale też szybko, orzeźwiająco, energicznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Rześko ruszyła do pracy, nie mogła się doczekać kolejnych wyzwań.
Po usłyszeniu złych wieści oderwał się rześko z fotela.
Konie rześko przebiegły przez równinę.


Niepoprawna pisownia

żeźko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzeźko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żeśko

Niepoprawna pisownia