Niepoprawna pisownia

nómeryczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numeryczny

Poprawna pisownia