Słowa niedosłyszeć oraz nie dosłyszeć są poprawne. Posiadają jednak zupełnie inne znaczenie, dlatego nie mogą być zapisywane zamiennie. Należy je stosować zgodnie z kontekstem.

Poprawna pisownia

nie dosłyszeć

Poprawna pisownia, znaczenie: nie dosłyszeć to określenie, którego używamy w przypadku pojedynczego, przypadkowego zdarzenia. Oznacza, że ktoś niedostatecznie dobrze usłyszał wypowiedź innej osoby albo jakiś dźwięk, co mogło być spowodowane na przykład hałasem panującym wokół. Zapis jest zgodny z ogólną zasadą, że czasowniki z przeczeniem nie należy zapisywać oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy zdarzyło mu się nie dosłyszeć głosu ptaka, który usłyszała jego siostra, był niezwykle zawiedziony.
Jak mogłeś tego nie dosłyszeć, skoro to był całkiem donośny dźwięk? Ja bym go nie przegapił.
Ile razy można nie dosłyszeć czegoś, co mówi nauczyciel? Mam wrażenie, że zdarza ci się za często.


Poprawna pisownia

niedosłyszeć

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niedosłyszeć pisany razem oznacza sytuację, w której dana osoba stale nie słyszy poprawnie. Może to być wynikiem choroby, wady lub wieku. W tym słowie wykorzystujemy zasadę, która mówi, że niektóre czasowniki zaprzeczone, ze względu na swoje znaczenie, zapisywane są łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Babcia zaczęła niedosłyszeć przed trzema laty, ale nadal nie chce nosić aparatu słuchowego.
Starość jest niewesołym czasem, bo zaczynasz wówczas niedowidzieć i niedosłyszeć.
Kiedy Stefan zaczął niedosłyszeć, natychmiast poszedł do lekarza, żeby zdobyć aparat słuchowy.


Niepoprawna pisownia

nie do słyszeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo słyszeć

Niepoprawna pisownia