Poprawna pisownia

zbójów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zbujów

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbójuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbujuw

Niepoprawna pisownia