Niepoprawna pisownia

po mału

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pomału

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie pomału oznacza wykonywanie jakiegoś zadania w sposób powolny, bez pośpiechu.
Słowo pomału jest przysłówkiem, który został utworzony przez połączenie przedrostka po- z innym słowem. Z tego względu, że w polszczyźnie przedrostki zawsze zapisujemy łącznie ze słowami, do których się odnoszą i którym nadają pełne znaczenie, również on musi być pisany łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Henryk pisał swoją pracę magisterską pomału i z uwagą, nie chcąc popełnić w niej żadnego błędu.
Nie wiedziała, dlaczego nauka angielskiego zawsze szła jej tak pomału, ale nie była z tego zadowolona.
Ilekroć jechała nad morze, czas zaczynał dla niej płynąć pomału, pozwalając na odpoczynek.