Poprawna pisownia

patriota

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

patrjota

Niepoprawna pisownia