Poprawna pisownia

patriota

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z zasadą ortograficzną języka polskiego, słowa, w których fonetycznie występuje j po spółgłosce, ale przed samogłoską o, powinny być zapisywane przez i. Z tego powodu słowo patriota jest rzeczownikiem, w którym występuje i.
Słowo patriota oznacza człowieka, który kocha i szanuje swoją ojczyznę. Dzięki tym uczuciom jest zdolny do poświęcenia na rzecz jej dobra i do jej obrony np. podczas wojny.

Przykłady poprawnej pisowni

Każde dziecko powinno uczyć się w szkole o wielkich patriotach, takich jak Józef Piłsudski.
Mężczyzna, idąc do wojska i broniąc swojego kraju może okazać, że jest patriotą.
Jeśli chodzi o moją opinię to uważam, że przede wszystkim prawdziwy patriota musi znać hymn narodowy.


Niepoprawna pisownia

patrjota

Niepoprawna pisownia