Choć oba poniższe wyrazy brzmią identycznie, a także są zbliżone w zapisie ich znaczenie jest zupełnie różne, stąd należy przyswoić sobie informacje odnośnie tego, kiedy zastosować który z nich. Oczywiście zamienne stosowanie obu tych wyrazów stanowi poważny błąd językowy. Dla lepszego zrozumienia i zapamiętania różnic opracowaliśmy definicje wraz z przykładami zastosowania obu słów w zdaniach. W przypadku dalszych niejasności zachęcamy do pozostawienia pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

sów

Poprawna pisownia, znaczenie: forma sów to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik sowa, oznaczający drapieżnego ptaka o charakterystycznej, dużej głowie oraz oczach umieszczonych z przodu, polującego w nocy i wydającego pohukujące dźwięki. Nietrudno zatem zauważyć, że pisownia wyrazu sów uzasadniona jest obocznością ó:o (sów, bo sowa).

Przykłady poprawnej pisowni

Szliśmy przez las słuchając niesamowitego pohukiwania sów.
Matka dwóch małych sów niestety nie przeżyła ataku ogromnego drapieżnika.
Na balu przebierańców wręcz robiło się od księżniczek, strażaków, ale także zwierząt: sów i lwów.


Poprawna pisownia

suw

Poprawna pisownia, znaczenie: suw to ruch jednego elementu względem drugiego na pewnej długości (np. w silnikach, maszynach czy też innych urządzeniach mechanicznych). Przykładem suwu jest ruch tłoka w cylindrze w silniku spalinowym.

Przykłady poprawnej pisowni

Suw w silnikach spalinowych tłokowych jest liczony od jednego skrajnego położenia tłoka, do drugiego skrajnego położenia tłoka.
Na cykl pracy silnika czterosuwowego składają się cztery suwy: suw dolotu, suw sprężania, suw pracy i suw wylotu.
Zasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest aktualnie na całym świecie uważana za najbardziej użyteczną.