Poprawna pisownia

po południu

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten zaliczamy do wyrażeń przyimkowych. W języku polskim są to połączenia przyimka z inną częścią mowy: rzeczownikiem, liczebnikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem lub zaimkiem. Istnieje reguła mówiąca, iż takie wyrażenia zawsze zapisujemy oddzielnie, stąd też po południu to jedyny poprawny wariant zapisu tego wyrażenia. Określeniem tym nazywamy porę dnia występującą pomiędzy godziną 12 (czyli południem), a wieczorem.

Przykłady poprawnej pisowni

Wolisz spotkać się ze mną rano, czy raczej po południu?
Nie mogę iść z tobą dziś do kina, bo obiecałam mamie, że po południu wybierzemy się na zakupy.
Nie zapomnij, że jutro po południu spotykamy się na próbę generalną!


Niepoprawna pisownia

popołudniu

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w sytuacji kiedy zwrot popołudniu traktujemy jako formę rzeczownika popołudnie (odmienionego w celowniku lub miejscowniku), wówczas zapis łączny będzie poprawny, na przykład: Nie mogę przestać myśleć o spędzonym z nim popołudniu.


Niepoprawna pisownia

popoudniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po poudniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popołódniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po połódniu

Niepoprawna pisownia