Niepoprawna pisownia

zawacham

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawaham

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za wacham

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za waham

Niepoprawna pisownia