Niepoprawna pisownia

bali byśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

balibyśmy

Poprawna pisownia