Poprawna pisownia

nieopodal

Poprawna pisownia, znaczenie: nieopodal opisuje położenie dwóch obiektów względem siebie i oznacza w pobliżu, niedaleko.
Nieopodal należy zawsze zapisywać łącznie, co jest zgodne z najnowszymi ustaleniami Rady Języka Polskiego i językoznawców. Powstało ono dzięki zrośnięciu się przyimka opodal z przeczeniem nie. Zrosty w polszczyźnie piszemy zawsze łącznie.
Warto przy tym pamiętać, iż w starszych słownikach lub książkach można znaleźć je zapisywane rozłącznie, jednak obecnie poprawne jest forma łączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj nieopodal naszego domu miały stłuczkę trzy samochody. Będziemy wzywani na świadków.
Przechodząc nieopodal starego browaru, zawsze zatrzymuję się tam na chwilę, aby podziwiać ogrom tego budynku.
Nieopodal kościoła znajdziesz zabytkową kamienicę, w której mieści się ciekawe muzeum.


Niepoprawna pisownia

nie opodal

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie o podal

Niepoprawna pisownia