Niepoprawna pisownia

budżedowo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

budżetowo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

budrzetowo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

butżetowo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

budszetowo

Niepoprawna pisownia