Poprawna pisownia

zatrułam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za trułam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zatrółam

Niepoprawna pisownia