Niepoprawna pisownia

wigili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wigilii

Poprawna pisownia, znaczenie: wigilii pochodzi od słowa wigilia, co oznacza po łacinie czuwanie. Odnosi się do obrzędów, które poprzedzają dzień świąteczny i odbywają się w porze wieczornej (i nocnej). Jest to uroczystość ściśle związana z religią chrześcijańską i wynikająca z klasycznego, judaistycznego postrzegania czasu. Najczęściej kojarzy się obecnie z Wigilią Paschalną oraz Wigilią Bożego Narodzenia.
Wigilia to rzeczownik, który został zapożyczony od łacińskiego słowa vigilia. Jest rodzaju żeńskiego i kończy się na -ia, a wszystkie słowa tego typu w języku polskim odmieniamy, używając końcówki -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

W trakcie Wigilii był u nas wujek Arek, który opowiadał wiele ciekawych i zabawnych historii ze swojej młodości.
Podczas ostatniej Wigilii Bożego Narodzenia miała miejsce awaria prądu i przez cały wieczór było ciemno.
Franek nigdy wcześniej nie uczestniczył w Wigilii Paschalnej, ale od tego roku postanowił być na niej regularnie.


Niepoprawna pisownia

wigilji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wigiljii

Niepoprawna pisownia