Poprawna pisownia

przede mną

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot zaliczany do wyrażeń przyimkowych, czyli takich połączeń przyimka z inną częścią mowy (rzeczownikiem, liczebnikiem, zaimkiem, przymiotnikiem czy przysłówkiem), które w języku polskim zawsze zapisujemy oddzielnie. Przede mną składa się z dwóch różnych części mowy. Przede to zaimek, oznaczający znajdowanie się przed czymś, na przodzie czegoś, natomiast mną to nic innego jak rzeczownik ja w formie narzędnika. Wyrażenie to określa zarówno dosłowne znajdowanie się czegoś przed podmiotem wypowiadającym się, jak i używamy go, mówiąc o czekającej nas przyszłości.

Przykłady poprawnej pisowni

Przede mną w kolejce stała dziś prześliczna dziewczyna, chciałbym ją poznać.
Jeśli chcę dostać się na wymarzone studia, to przede mną jeszcze masa pracy.
O której planujesz dotrzeć do Pawła? Będziesz tam przede mną?


Niepoprawna pisownia

przedemną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przed demną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przed demno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede mnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedemnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszede mną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedemną

Niepoprawna pisownia