Poprawna pisownia

lekkomyślny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo lekkomyślny zawsze należy zapisywać łącznie. Jest to zgodne z ogólnymi zasadami języka polskiego. Wszystkie wyrazy, składające się z przedrostków i rdzenia, a także wszystkie zrosty językowe, zawsze zapisujemy łącznie. Tak jest też w przypadku tego przymiotnika.
Lekkomyślny to inaczej niefrasobliwy. Mówimy tak o człowieku, który postępuje pochopnie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swojego czynu. Nazywać można tak również osobę, która całe swoje życie traktuje jak zabawę, a nie poważnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Przestań być taki lekkomyślny i w końcu weź odpowiedzialność za swoje czyny i słowa!
Pani lekkomyślny syn stłukł szybę w moim oknie podczas zabawy. Należy mu się surowa kara!
To był lekkomyślny skok na główkę do wody! Mogłeś zostać kaleką, a nawet stracić życie.


Niepoprawna pisownia

lekko myślny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekkomyźlny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekomyślny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko-myślny

Niepoprawna pisownia