Poprawna pisownia

struga

Poprawna pisownia, znaczenie: struga zawsze zapisujemy przez u. Zapis tego słowa można wytłumaczyć jego etymologią. Wywodzi się od praindoeuropejskich określeń na płynącą ciecz, płynięcie (cząstka sreu-). Wraz z czasem przerodziło się ono w staropolskie stru-, które stało się rdzeniem słów struga i strumień.
Struga to zazwyczaj cienkie, wąskie pasmo lejącej się wody. Czasem również mała rzeczka, potoczek. Warto przy tym pamiętać, iż taką samą wersję przyjmuje czasownik strugać w trzeciej osobie liczby pojedynczej on / ona / ono struga.

Przykłady poprawnej pisowni

Rzeczka obok mojego domu to tylko mała struga, wystarczy ją przeskoczyć, aby przejść do lasu.
Struga płynąca przez naszą wieś podczas powodzi przerodziła się w prawdziwą, rwącą rzekę.
Struga deszczu spłynęła z dziurawej rynny prosto na głowę przechodzącej tamtędy Małgorzaty.


Niepoprawna pisownia

stróga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztruga

Niepoprawna pisownia