Współcześni językoznawcy są zgodni – obie opisane poniżej formy są całkowicie poprawne, oznaczają dokładnie to samo i można stosować je wymiennie. Wywodzą się one od czasownika nieprzechodniego niedokonanego śpieszyć (lub spieszyć). Za jego pomocą przekazujemy informację, iż ktoś zdąża dokądś szybko bądź zabiera się do czegoś tak szybko i ochoczo jak to możliwe. Czasownik ten często występuje w połączeniu z zaimkiem zwrotnym się, tworząc formę zwrotną niedokonaną, oznaczającą: chcieć z czymś zdążyć, robić coś szybko. Śpieszy (oraz spieszy) to postać wyrazu bazowego odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym.
Ciekawostką jest fakt, że zarówno forma śpieszyć jak i spieszyć występowała w języku polskim już w XV wieku.

Poprawna pisownia

śpieszy

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Ola jest bardzo dobrą przyjaciółką – kiedy tylko ją o to poproszę, od razu śpieszy mi z pomocą.
Rowerzysta przyznał, że śpieszy się do domu, w którym czeka na niego chore dziecko.
Dzielny strażak śpieszy na ratunek rodzinie uwięzionej w płonącym domu.


Poprawna pisownia

spieszy

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Zatrzymana przez policję kobieta twierdziła, że spieszy się na ważne spotkanie.
W niedzielę każdy członek naszej rodziny spieszy do kościoła.
Szef naszej firmy nie spieszy się z zatrudnieniem nowego pracownika na miejsce Piotra.