Poprawna pisownia

zakwitł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za kwitł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakfitł

Niepoprawna pisownia