Poprawna pisownia

chmura

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chmura w języku polskim ma kilka znaczeń. Podstawowe dotyczy zjawiska pogodowego, gdy na niebie pojawiają się obłoki. W takim pojęciu chmura stanowi jest nagromadzenie się kropelek wody lub kryształków lodu. Może też być ich mieszaniną. Chmury powstają wskutek zagęszczenia wody lub kryształków lodu albo resublimacji, czyli bezpośredniego przejścia substancji z fazy gazowej w fazę stałą. Chmury utrzymują się w atmosferze dzięki mikroturbulencji, które uniemożliwiają działanie przyciągania ziemskiego. Chmura to również pojęcie informatyczne, które oznacza ogół usług sieciowych pozwalających na tworzenie i przechowywanie wszelkich danych na zewnętrznych, najczęściej wirtualnych serwerach.
Słowo chmura jako część mowy jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Poprawnie pisze się ten wyraz przez ch bezdźwięczne występujące na jego początku. Zasady tej nie można wyjaśnić, należy więc pisownię taką zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Chmura była biała, w formie baranka i zwiastowała dobrą pogodę.
Nagle nadciągnęła czarna chmura i rozpętało się piekło z gradem, piorunami, grzmotami i ulewą w rolach głównych.
Chmura na niebie może przybierać różne kształty, ale tylko nasza wyobraźnia potrafi je odpowiednio nazwać.


Niepoprawna pisownia

hmura

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chmóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hmóra

Niepoprawna pisownia