Obie wymienione poniżej formy pochodzą od tego samego wyrazu podstawowego, czyli od rzeczownika kolacja, jednak każda jest inną jego postacią deklinacyjną. Kolacja to inaczej ostatni posiłek spożywany w ciągu dnia. Niekiedy mówimy tak również na uroczyste, wieczorne przyjęcie. Co ciekawe, kolacja to również zestawienie odpisu z oryginałem lub zestawienie ze sobą dwóch różnych tekstów. Zapoznaj się z definicjami obu form, a także przykładami praktycznego użycia aby nie popełnić błędu, polegającego na użyciu formy nie pasującej do kontekstu – nie można ich bowiem używać zamiennie. W przypadku wątpliwości przypominamy, że nasza redakcja odpowiada na pytania językowe zadane w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

kolacje

Poprawna pisownia, znaczenie: kolacje to forma mianownika, biernika oraz wołacza liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Od kiedy moje dzieci przeszły na wegetarianizm, muszę gotować dwie kolacje.
W naszej książce znajdziesz przepisy na szybkie i niewymagające wielu składników kolacje.
Na wtorkowe kolacje zawsze jemy rybę po grecku.


Poprawna pisownia

kolację

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz kolację z kolei to rzeczownik podstawowy odmieniony w bierniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Minęło kilka miesięcy zanim wreszcie odważył się zaprosić mnie na kolację.
Może najpierw pójdziemy na krótki spacer, a dopiero później przygotujemy kolację?
Skoro tak późno kończymy zajęcia, to może później wybierzemy się na kolację?