Poprawna pisownia

najważniejsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naj ważniejsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najwarzniejsi

Niepoprawna pisownia