Poprawna pisownia

zastrzyk

Poprawna pisownia, znaczenie: zastrzykiem nazywamy zabieg bezpośredniego wprowadzenia do organizmu (do żyły pacjenta, jego mięśnia, czy też pod skórę) leku za pomocą igły. W żargonie medycznym określa się tak pojedynczą dawkę leku. Termin ten może być również używany w przenośni, w kontekście czegoś, co może poprawić czyjąś kondycję albo stan czegoś, na przykład zastrzyk gotówki.
Omawiany wyraz należy zawsze zapisywać przez rz. Uzasadnia to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie zasada, która mówi, że dwuznak ten piszemy po następujących spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j oraz w. Forma zaszczyk, oczywiście błędna, wynika z niepoprawnej artykulacji powyższego wyrazu, kiedy to cztery trudne do wypowiedzenia głoski strz upraszczamy do szcz.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy antybiotyk stosowany doustnie nie przynosił spodziewanych efektów, lekarz zaproponował kurację w zastrzykach.
Nie mogę teraz rozmawiać. Przyszła do mnie pielęgniarka, mająca zrobić mi zastrzyk.
Nie spodziewam się żadnego zastrzyku gotówki, więc z wyjazdu wakacyjnego będą nici.


Niepoprawna pisownia

zaszczyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zastszyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zastżyk

Niepoprawna pisownia