Poprawna pisownia

nieznaną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznanom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie znanom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie znaną

Niepoprawna pisownia