Poprawna pisownia

po kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: to fraza przysłówkowa oznaczająca, że coś następuje lub dzieje się kolejno, sukcesywnie, etapowo, stopniowo, raz za razem, w poprawnej kolejności, jedno po drugim lub w ustalonym porządku. Jedyna prawidłowa forma zapisu to pisownia rozdzielna z jednoczesnym użyciem końcówki -i. Pisownia ta wynika z zasady, zgodnie z którą niezależnie od wymowy, samogłoska na końcu powoduje że wyraz kończymy z pojedynczym i, zaś artykulacja (wymowa słowa) potrafi błędnie spowodować zapis fonetyczny końcówki po kolei jako -ji. Wyrażenie posiada antonim – słowo naraz.

Przykłady poprawnej pisowni

Wrzucił do automatu tylko jeden żeton i bezbłędnie przeszedł po kolei wszystkie poziomy w grze platformowej.
Im dłużej się znamy, tym bardziej jestem przekonany, że naprawdę musisz mieć nie po kolei w głowie!
Pamiętajcie, żeby wchodzić po kolei, a jeśli ktoś z numerem wyższym niż wasz będzie próbował wejść przed wami zwróćcie mu grzecznie uwagę.


Niepoprawna pisownia

po koleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokolei

Niepoprawna pisownia