Poprawna pisownia

po kolei

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po koleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokolei

Niepoprawna pisownia