Niepoprawna pisownia

parafja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

parafia

Poprawna pisownia, znaczenie: we współczesnej polszczyźnie poprawny zapis tego słowa to parafia. Jest on związany z pochodzeniem słowa od łacińskiego parochia, które przeszło do języka polskiego bez większych zmian. W staropolszczyźnie można było znaleźć zapisy parafja, nawiązujące do wymowy, jednak obecnie nie są one używane.
Parafia to podstawowa jednostka administracyjna w Kościele katolickim i wielu innych odłamach chrześcijaństwa. Na jej czele stoi proboszcz, któremu podlegają inni księża (np. wikariusze, rezydenci). Centralnym kościołem jest kościół parafialny (kościół farny, fara).
Jest to także wspólnota wiernych, wyznających tę samą religię.
Czasami, ze względu na uwarunkowania historyczne, parafią nazywane są także świeckie jednostki administracyjne danego państwa.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasza parafia jest bardzo mała, obecnie jest w niej tylko stu wiernych, z których większość to staruszkowie.
Parafia św. Andrzeja zaprasza wszystkie dzieci w przyszłą niedzielę na mszę o godzinie jedenastej.
Sąsiednia parafia ma się czym pochwalić: odnowili cały kościół, a przed nim postawili nowy pomnik Papieża.


Niepoprawna pisownia

parawia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parawja

Niepoprawna pisownia