Poprawna pisownia

chcę

Poprawna pisownia, znaczenie: chcieć to czasownik w formie bezokolicznikowej. Znaczy chęć, zamiar lub pragnienie posiadania czy spełnienia czegoś w przyszłości. Chcę jest formą odmienioną w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego.
Czasownik chcieć odmienia się w koniugacji pierwszej. Jest to odmiana, w której czasowniki przyjmują w 2. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę –esz. W 1. osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym natomiast otrzymują końcówkę . Zgodnie z tą zasadą, poprawna forma czasownika chcieć to chcę. Natomiast czasowniki, które w 1. osobie liczby pojedynczej przyjmują końcówkę –em, są z grupy odmienianej w koniugacji trzeciej. Forma chcem jest odmianą błędną, niezgodną z zasadami gramatyki języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Chcę być świadkową na twoim ślubie, mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe?
Tato, chcę dzisiaj zjeść te smaczne, malinowe lody.
Tak bardzo chcę, by Tadeusz do mnie wrócił, chociaż wiem, że to już nie jest możliwe.


Niepoprawna pisownia

chcem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hcę

Niepoprawna pisownia