Poprawna pisownia

byłbym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie byłbym jest połączeniem czasownika z przyrostkiem bym, wyrażającym przypuszczenie. W związku z tym zgodnie z zasadami ortografii poprawna forma zapisu jest zawsze łączna, czyli byłbym.
Forma słowa byłbym została utworzona od czasownika być, występuje w czasie niedokonanym, w liczbie pojedynczej, w pierwszej osobie i jest rodzaju męskiego. Oznacza przypuszczenie, że ja mógłbym kimś zostać, znaleźć się w jakimś miejscu lub posiadać określone cechy, zdolności lub wiedzę.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeżeli zdam egzamin państwowy na instruktora jazdy kategorii B, czy byłbym upoważniony do przeprowadzania egzaminu na motocykl?
Jestem przekonany, że czytając twoje kryminalne opowiadanie byłbym znudzony, z góry przewidując możliwe zakończenie.
Byłbym szczęśliwy, gdybyś uczyniła mi ten zaszczyt i została moją żoną jeszcze w tym roku.


Niepoprawna pisownia

był bym

Niepoprawna pisownia