Niepoprawna pisownia

kożyścią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

korzyścią

Poprawna pisownia