Poprawna pisownia

druki

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim słowo druki pod względem gramatycznym jest rzeczownikiem nieżywotnym rodzaju męskiego (w liczbie mnogiej). W podstawowym znaczeniu (w liczbie pojedynczej) jest określeniem całego procesu drukowania. Oznacza również odbitki, która jest efektem samego druku. W przenośni stanowi synonim pism urzędowych, a najczęściej formularzy. Druki również oznaczają wzory, które zostały odbite na jakiejś powierzchni: tkaninie lub skórze.
Słowo to zostało zapożyczone z języka niemieckiego. Pochodzi od wyrazu der Druck. Zapożyczenia, które są w języku polskim, zazwyczaj funkcjonują w pisowni oryginalnej. Tak jest w przypadku słowa druki. Dlatego też druki pisze się przez samogłoskę u.

Przykłady poprawnej pisowni

Czyżby w naszej drukarce kończył się toner i dlatego druki są taki niewyraźny?
Popatrz na te druki – przez przypadek powstał oryginalny wzór na tkaninie!
Zastanawiasz się, czy druk twojej książki ma sens? Pomyśl, że tym sposobem zostawisz coś po sobie.


Niepoprawna pisownia

dróki

Niepoprawna pisownia