Poprawna pisownia

hekatomba

Poprawna pisownia, znaczenie: hekatombą nazywamy wielkie poświęcenie lub wielką ofiarę dla jakiejś sprawy, najczęściej związanej z wojną. Jest ona zazwyczaj połączona ze śmiercią wielu ludzi. Mówimy tak również na eksterminację, jednoczesną zagładę ogromnej ilości osób. Dawniej, w starożytnej Grecji termin ten oznaczał ofiarę ze 100 wołów, a w późniejszych czasach także każdą ofiarę składaną z dużej liczby zwierząt.
Prawidłowy zapis powyższego słowa uzasadnia jego etymologia. Wywodzi się on bowiem od greckiego rzeczownika hekatombe, oznaczającego dosłownie wspomnianą ofiarę ze stu byków (hekaton – sto, bus – byk), która która składana była Zeusowi, żeby wybłagać wzięcie przez niego ludzi pod swoją opiekę.

Przykłady poprawnej pisowni

Ta wojna była prawdziwą hekatombą, po której żadna rodzina nie ostała się w całości.
Bohaterski zryw mieszkańców stolicy i hekatomba 63 powstańczych dni 1944 roku jest dla Polaków uniwersalnym symbolem patriotyzmu.
Ten wynik wyborów był prawdziwą hekatombą dla komunizmu.


Niepoprawna pisownia

hatakumba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hakatomba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hekatumba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chekatomba

Niepoprawna pisownia