Poprawna pisownia

nie zapomnieliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezapomnieliście

Niepoprawna pisownia