Niepoprawna pisownia

po proszę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poproszę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poproszę może odnosić się do czynności, która zostanie wykonana dopiero w przyszłości. Jednocześnie w czasie teraźniejszym jest używane zamiennie z proszę. Oznacza zwracanie się do drugiej osoby o wsparcie, wykonanie jakiegoś zadania.
Wyraz poproszę należy zapisywać łącznie. Cząstka po- pełni w nim rolę przedrostka, a przedrostki w języku polskim zawsze piszemy razem z wyrazami, z którymi występują.

Przykłady poprawnej pisowni

Poproszę Marysię do tablicy. Odpowiesz mi na kilka pytań, dotyczących naszej ostatniej lekcji.
Jeśli to będzie dalej tak wyglądało, nigdy jej nie poproszę do tańca, bo za bardzo będę się wstydził.
Poproszę kilogram mąki, litr oleju rzepakowego, dwie kostki masła i dwadzieścia kajzerek.


Niepoprawna pisownia

poprosze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po prosze

Niepoprawna pisownia