Niepoprawna pisownia

zarzócałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zarzucałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażucałaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucałaś

Niepoprawna pisownia