Niepoprawna pisownia

hobbi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hobby

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz hobby oznacza zainteresowania i wszystko, co lubimy robić w wolnej chwili. Odnosi się do czynności sprawiających przyjemność.
Słowo hobby jest zapożyczeniem z języka angielskiego, które nie zostało spolszczone, dlatego należy zapisywać je przez -y. Musi być stosowane w oryginalnej formie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego hobby to strzelectwo sportowe, dlatego jest częstym gościem na okolicznych strzelnicach.
Sara znalazła sobie ostatnio nowe hobby, którym jest szydełkowanie, i przyznaję, że dobrze jej idzie.
Damian nigdy nie lubił spokojnych hobby, tylko wolał, jak coś się działo, dlatego zapisał się na rugby.


Niepoprawna pisownia

hoby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chobby

Niepoprawna pisownia