Poprawna pisownia

wdrożyć

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wdrożyć należy zapisywać przez ż. Jest ono spokrewnione ze słowem droga, a zatem następuje wymiana ż na g. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli istnieje możliwość wymiany na z, ź, dz, g, h, s należy zawsze używać z z kropką.
Słowo wdrożyć oznacza wprowadzić coś, zacząć stosować w praktyce. Może odnosić się także do nawyku, który został wyćwiczony.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym wdrożyć w naszej firmie nową technologię, dlatego muszę dobrze przedstawić swój plan.
Musisz wdrożyć się do pracy u nas, po pierwszym tygodniu na pewno będzie ci już łatwiej.
Czy zastanawiałeś się już, jak wdrożyć Paulinkę do naszego zespołu i w tematykę naszej pracy?


Niepoprawna pisownia

wdrorzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wdroszyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w drożyć

Niepoprawna pisownia