Niepoprawna pisownia

bendziesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

będziesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

będzierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

będzież

Niepoprawna pisownia