Poprawna pisownia

chomąto

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chomonto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

homąto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

homonto

Niepoprawna pisownia