Aby poprawnie zapisać zwrot między innymi należy zastosować pisownię rozłączną i jednocześnie zapamiętać, iż niezależnie od kontekstu zdania pisownia razem jest zawsze uznawana za błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

międzyinnymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

między innymi

Poprawna pisownia