Aby poprawnie zapisać zwrot między innymi należy zastosować pisownię rozłączną i jednocześnie zapamiętać, iż niezależnie od kontekstu zdania pisownia razem jest zawsze uznawana za błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

międzyinnymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

między innymi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy w każdym przypadku zapisywać razem. Nie ma żadnej reguły, która mogłaby uzasadniać pisownię łączną, a na dodatek każdy z wyrazów wchodzących w jego skład może funkcjonować samodzielnie w naszym języku.
Między innymi jest to fraza przysłówkowa, czyli połączenie ze sobą dwóch lub kilku członów, które w takim zestawieniu pełnią funkcję przysłówka, mimo że żaden z nich de facto przysłówkiem nie jest. Zwrot ten przekazuje rozmówcy komunikat, że poza wymienionymi po nim rzeczami, osobami, zjawiskami czy cechami, istnieją również inne, które także odnoszą się do tego, o czym jest mowa w zdaniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Przed rozpoczęciem roku szkolnego muszę kupić synowi między innymi nowy piórnik i kilkanaście zeszytów.
Zależałoby mi na tym, żebyś przed świętami między innymi umyła okna na parterze. Co Ty na to?
Do walizki między innymi zawsze pakuję krem z filtrem, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne.


Niepoprawna pisownia

miendzyinnymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miendzy innymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

międzyinymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

między inymi

Niepoprawna pisownia