Poprawna pisownia

geometrii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo geometrii należy zapisywać przez dwa ii na końcu. Jest to wyraz pochodzenia obcego, ponieważ został zaczerpnięty z języka greckiego. W mianowniku kończy się na -ia (geometria). Zgodnie z zasadami języka polskiego, wyrazy zapożyczone o takim zakończeniu zawsze należy odmieniać, zapisując na ich końcu ii.
Geometria to dział matematyki, który bada figury geometryczne i opisuje zależności pomiędzy nimi. Tak samo nazywa się też lekcja, która zajmuje się tym działem. Jest to także sposób ułożenia pewnych obiektów względem siebie, powiązania pomiędzy nimi, system, który pomiędzy nimi występuje.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas lekcji geometrii Janek nie słuchał nauczyciela, przez co dostał jedynkę ze sprawdzianu.
W szkole nie lubiła geometrii, ale świetnie radziła sobie z rachunkiem prawdopodobieństwa.
Problem tkwi w geometrii kół. Wystarczy, że zostawi pan u nas samochód, naprawimy to.

Przykłady poprawnej pisowni


Niepoprawna pisownia

geometri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

geometrji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

geometrjii

Niepoprawna pisownia