Niepoprawna pisownia

zamieżeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamierzeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za mieżeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mierzeni

Niepoprawna pisownia