Poprawna pisownia

z kim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkim

Niepoprawna pisownia