Poprawna pisownia

drugim

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo drugim należy zawsze zapisywać przez u. Jest to słowo pochodzenia staropolskiego, najpewniej wywodzące się z podobnego prasłowiańskiego rodowodu jak druh, drużba. Ze względu na jego pochodzenie, należy zawsze wykorzystywać w nim literę u.
Drugi, od którego pochodzi drugim, to liczebnik porządkowy, który oznacza zajmowanie ostatniego miejsca w dwuelementowym zbiorze, ale także bycie na drugim miejscu w jakiejś większej hierarchii czy grupie. Dawniej oznaczało też inny.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie lubił być drugim w żadnych zawodach, dlatego zawsze bardzo mocno się do nich przykładał.
Myślę, że za drugim razem nie będzie już tak łatwo przekonać go do zmiany zdania, jak było teraz.
Podejrzewał, że przy drugim podejściu do egzaminu będzie lepiej, jeśli zdąży się tego nauczyć.


Niepoprawna pisownia

drógim

Niepoprawna pisownia