Poprawna pisownia

drugim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drógim

Niepoprawna pisownia